ទូរស័ព្ទម៉ាក W128

W128

ពត៌មានទូរសព្ទ
ប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធCooTel
បណ្តាញតភ្ជាប់Internet Modem (USB Cable)
ប្រភេទថ្ម1000mAH Li-Ion
អេក្រង់1.8″ TFT 128 x 160 px
ពណ៌ស/ខ្មៅ