ទូរស័ព្ទម៉ាក Mi136

COO97-CooTel-WebTemplate-Terminals-mi136

 

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទ
ប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធCooTel និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត
បណ្តាញតភ្ជាប់Bluetooth, WiFi b/g & GPS
ប្រព័ន្ទប្រតិបត្តិការAndroid 4.1.2
កាមេរ៉ា8MP
អង្គចងចាំ
អេក្រង់HD5″ TFT 720 x 1280 px
ពណ៌
ផ្សេងៗទៀតអាចអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន