ទូរស័ព្ទម៉ាក Mi108

Mi108

 

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទ
ប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធCooTel និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត
បណ្តាញតភ្ជាប់Bluetooth, WiFi b/g & GPS
ប្រព័ន្ទប្រតិបត្តិការAndroid
កាមេរ៉ា5MP
អង្គចងចាំROM 2GB, RAMS 512MB, Micro SD up to 32 GB, 8GM Include
អេក្រង់4.3″ TFT 800 x 480 px
ពណ៌ស/ខ្មៅ
ផ្សេងៗទៀតអាចអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន