ទូរស័ព្ទម៉ាក Mi106

Mi106

 

 

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទ
ប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធCooTel និងប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត
បណ្តាញតភ្ជាប់Bluetooth, WiFi b/g/n & GPS
ប្រព័ន្ទប្រតិបត្តិការAndroid
កាមេរ៉ា2.3MP
អង្គចងចាំROM 4GB, RAMS 512MB, Micro SD up to 32 GB
អេក្រង់3.5″ TFT 480 x 320 px
ពណ៌ស/ខ្មៅ
ផ្សេងៗទៀតអាចអាន និងសរសេរអក្សរខ្មែរបាន